ZAMOWIENIE20
SKLEP funkcjonuję NORMALNIE i zamówienia wysyłane są NA BIEŻĄCO BEZ OPÓŹNIEŃ!

Polecamy dostawy za pośrednictwem firmy GLS i Paczkomaty INPOST (czas dostawy 1-2dni robocze).

Wybierając opcję dostawy POCZTA POLSKA i RUCH trzeba spodziewać się opóźnień w doręczeniach.

Rekomendujemy sposób płatności za zamówienia korzystając z płatności mobilnych - przelewy on-line (przelewy24, paypal, przelew tradycyjny), lub transakcji bezgotówkowych).

Złóż zamówienie PRZEZ TELEFON -> 668 207 098 (24/7)
język:   PolskiAngielskiNiemiecki
waluta:  
kraj dostawy:  
Strona główna1 » Porady dietetyka - propozycje suplementów2 » Migrena czyli jedna z chorób neurologicznych

Filtruj produkty

Kategorie

Migrena czyli jedna z chorób neurologicznych

Data dodania: 20-12-2019

MIGRENA CZYLI JEDNA Z CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

Wiele osób utożsamia migrenę z tradycyjnym bólem głowy. Niestety, nic bardziej mylnego. Migrena jest bowiem schorzeniem neurologicznym, podczas którego ból głowy jest tylko jednym z wielu elementów, ponieważ często towarzyszą jej również inne dolegliwości. Jako, że migrena jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem dość częstym, w szczególności u kobiet, a pierwsze objawy mogą pojawić się już za młodu, warto nieco przybliżyć niniejszą problematykę.

 

MIGRENA – CO TO?

Migreną nazywamy jednostronny, pulsujący ból głowy, któremu towarzyszy najczęściej nadwrażliwość na różnego rodzaju bodźce takie jak dźwięki, światło czy zapachy, w konsekwencji np. zaburzenia widzenia, a także często pojawią się nudności lub wymioty.
 

Zaznaczyć trzeba, że migrena, w głównej mierze dotyczy kobiet, a wynika to z przechodzonych zmian hormonalnych, w szczególności w okresie dojrzewania. Przyjmuje się jednak, że występowanie migreny ma podłoże genetyczne. Różna jest także częstość występowania migren u różnych osób - jeden pacjent może mieć następujące po sobie w bardzo krótkim czasie migreny, inny z kolei może mieć kilkumiesięczną nawet przerwę pomiędzy jednym, a kolejnym napadem migreny.
 

Mimo tego, że migrena jest często spotykaną jednostką chorobową, do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić, jakie są jej dokładne przyczyny. Ogólnie uważa się, że geneza migreny jest wieloczynnikowa - wpływ na częste bóle głowy mogą mieć zarówno geny, jak i różne czynniki środowiskowe. O tym, że uwarunkowania genetyczne mogą stanowić przyczyny migreny, świadczy w szczególności to, że nawet w 2/3 przypadków choroba ta występuje w rodzinie. Migrena powinna być zdiagnozowana przez lekarza.

 

MIGRENA – ILE TRWA I JAKIE SĄ OBJAWY?

To jak odczuwamy ból migrenowy, a w szczególności siłę i intensywność dolegliwości, jest kwestią indywidualnych predyspozycji.
 

Niemniej w nauce wyróżnia się 4 okresy epizodu migreny, do których należą:
 

 • OKRES PRODROMALNYM – występujący zazwyczaj kilka godzin lub nawet kilka dni przed migreną, któremu towarzyszy obniżka nastroju oraz minimalna nadwrażliwość na bodźce.
 • AURA MIGRENOWA – tj. elementy następujące tuż przed samym „atakiem migreny”.
 • NAPAD MIGRENY – mogący utrzymać się od 4 do 72 godzin,
 • ETAP POSTDROMALNY – tj. stan w którym odczuwamy np. dyskomfort w miejscu, w którym znajdowało się centrum bólu, czy też ogólne uczucie zmęczenia.
 

RODZAJE MIGRENY

Najbardziej ogólny podział wyróżnia dwie rodzaje migreny tj.:
 

 • MIGRENĘ BEZ AURY – która według przeprowadzonych badań oraz statystyk jest rodzajem występującym zdecydowanie najczęściej, albowiem dotyczy 70-90% wszystkich przypadków
 • MIGRENĘ Z AURĄ.

 

W ramach bólów związanych z poszczególnymi częściami ciała, wyróżnia się w nauce także:
 

 • migrenę podstawną,
 • migrenę twarzową,
 • migrenę okoporaźną,
 • migrenę patogenezę.

 

Z uwagi jednak na obszerność tematu oraz złożoność problemu, koniecznym jest dokładne wyjaśnienie każdego z rodzajów migreny, ponieważ pomoże to we wczesnej fazie rozpoznać schorzenie oraz podjąć odpowiednie ku temu leczenie:

 

 1. MIGRENA Z AURĄ tzw. migrena klasyczna to schorzenie, podczas którego silny ból głowy stanowi następstwo określonych zaburzeń układu nerwowego m.in. zaburzeń ruchowych, mowy bądź widzenia.
 

Do najbardziej powszechnych objawów które świadczą o wystąpieniu migreny z aurą są dolegliwości związane ze zdolnością widzenia, albowiem zgodnie z przeprowadzonymi badaniami halucynacje wzrokowe (mroczki przed oczami, błyski świetle w polu widzenia, zaburzenie ostrości widzenia, a czasem nawet utrata wzroku) występują u ok. 30% pacjentów cierpiących na migrenę z aurą, przy czym zaznaczyć trzeba, że czas trwania „aury” co do zasady mieści się od 20 do 25 minut i nie oznacza wcale jakiegokolwiek – poważnego czy też drobnego - uszkodzenia mózgu.
 

W nauce istnieje pojęcie „aury migrenowej, czyli chwilowych, trwających kilka lub kilkadziesiąt minut zachowań neurologiczne, występujących co do zasady bezpośrednio przed bólem głowy.
 

Bardzo częstą „formą aury” jest jednostronny niedowład, niedoczulica lub nieprawidłowe wrażenia czuciowe w postaci na przykład mrowienia. W wyjątkowych przypadkach wspomniane zaburzenia neurologiczne aury utrzymują się dłużej niż kilkanaście minut, a nawet przez cały okres trwania bólu głowy, w szczególnych sytuacjach aż przez kilka następnych dni – wtedy możemy mówić o wystąpieniu migreny skojarzonej.

 

 1. MIGRENĄ BEZ AURY tzw. migreną zwykłą określane są to napadowe, długotrwałe bo zazwyczaj kilkugodzinne, powracające co jakiś okres bóle głowy, które uzupełnia uczucie silnego napięcia, bez występowania objawów prodromalnych.
 
 1. MIGRENĄ PODSTAWNĄ nazywamy stan, w którym za objawy migreny uważa się wszelkiego rodzaju zaburzenia pnia mózgu tj.: zawroty głowy, dyzartrii, dwojenia a nawet przymglenia świadomości i przemijającej ślepoty. Ten rodzaj migreny spotykany jest głównie wśród młodych kobiet. Wspomnieć należy, że początkowe objawy nie trwają dłużej niż 30 minut, po których dopiero pojawia się ból głowy.

 

 1. MIGRENA TWARZOWA – spotkana także pod nazwą „karotydnia” to schorzenie, które dominuje wśród osób pomiędzy 30, a 69 rokiem życia. Migrena twarzowa charakteryzuje się bólem o ciągłym, tępym i uwierającym, a występuje głównie w szczęce, okolicach żuchwy i szyi. Jednorazowy atak migreny może być krótkotrwały i intensywny, lub też powolny oraz umiarkowany, albowiem przyjmuje się, że może trwać minutę bądź godziny przy niestałej częstotliwości tj. począwszy od jednego, a kończąc na kilku ataków na tydzień.

 

 1. MIGRENA OKOPORAŹNA to rodzaj migreny polegający na tym, że symptomem występującym przed „głównym” bólem jest opadanie powieki po jednej stronie, a następnie w przeciągu godziny dochodzi do prażenia n. okoruchowego wraz z porażeniem źrenicy i zerową reakcją na światło.

 

 1. MIGRENA PATOGENEZA – czyli szczególny rodzaj migreny, której mechanizm powstawania migreny może składać się z trzech etapów.
 

Pierwszą fazą jest to pobudzenie pierwszego neuronu, tródzielno-naczyniowego, umiejscowionego w zwoju trójdzielnym. Pierwszy stadium migreny polega na tym, że tętniący ból przechodzi drogą n. V gałązką V1.
 

Następnie podczas napadu bólowego do „gry” wchodzi drugi neuron, który znajduje się pomiędzy dolną częścią n. V a wzgórzem, przy czym równocześnie z nim zostaje aktywowany ośrodek w pniu mózgu. Faza ta charakteryzuje się tym, że osoby cierpiące na migrenę odczuwają nieprzyjemne objawy ze skóry głowy i szyi o charakterze bolesnej przeczulicy.
 

Ostatecznie, po poprzednich etapach, trzeci neuron znajdujący pomiędzy wzgórzem a korą czuciową mózgu, zostaje aktywowany co powoduje, że odczuwany ból staje się wysoce nieprzyjemny, ale nietętniący. Leczenie migreny tego rodzaju jest czasochłonne.

 

JAK POPRAWNIE ROZPOZNAĆ MIGRENĘ?

Warunkiem przeprowadzenia odpowiedniego, a przede wszystkim skutecznego leczenia jest właściwa diagnoza, albowiem stanowi ona podstawę dalszych działań medycznych. Poprawna diagnoza migreny oraz jej rodzaju, opiera się na występowaniu co najmniej dwóch objawów (wymienionych wyżej).

 

Co ciekawe mimo powszechnego domniemania, jednostronność, tj. połowiczość bólu nie jest elementem występującym najczęściej. Kluczem prawidłowego rozpoznania migreny jest wywiad lekarski, albowiem tylko wyspecjalizowana jednostka (a taką jest z pewnością lekarz specjalista) będzie posiadała wiedzę, by móc dokonać precyzyjnej analizy problemu, a diagnozę zazwyczaj można postawić już na podstawie zgłoszonych przez pacjenta typowych objawów migreny.

 

Wspomnieć należy jednak, że wywiad lekarski nie jest jedynym sposobem na rozpoznanie migreny, ponieważ czasem u osób, które doznają napadów migreny, wykonywane są pewne badania, takie jak np. elektroencefalografia (EEG) czy badania obrazowe głowy (w postaci np. tomografii komputerowej). Przy czym zaznaczyć trzeba, że badania te nie mają na celu zdiagnozowanie migrenowych bólów głowy, lecz wykonuje się je po to, by wykluczyć wystąpienie innego czynnika wywołującego dolegliwości związane z migreną.
 

Wspomniane badania przeprowadzane są w szczególności pod kątem takich chorób jak:
 

- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

- zapalenie tętnicy skroniowej

- ostry napad jaskry

- krwotok podpajęczynówkowy

 

JAK LECZYĆ MIGRENĘ?

Obecnie spotkać możemy się z dwoma sposobami leczenia zjawisk migrenowych tj. leczenie doraźne oraz leczenie profilaktyczne. Leczenie doraźne polega na zażywaniu przez chorego leków, których celem jest całkowite ustąpienie lub jak największe zminimalizowanie doznawanych przez osobę w danej chwili ataków migreny. Wybierając ten sposób leczenia pacjentom przepisuje się głównie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz preparaty z grupy tryptanów.
 

Z kolei druga metoda leczenia tj. leczenie profilaktyczne polega na podjęciu szeregu czynności mających na celu zapobiegnięcie występowaniu migreny. Stosowanie tej metody opiera się zatem, na spożywaniu innych niż doraźnie preparatów, wśród których wymienia się m.in. propranolol, kwas walproinowy czy trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.
 

Metody leczenia migreny może być różne. Obojętnie na jaką metodę leczenia zdecyduje się pacjent, pamiętać należy, że we współczesnej medycynie podstawą są indywidualne preferencje osoby chorej na migrenę. Ból migrenowy może przeprowadzić niespodziewany atak na nasze ciało. Z przeprowadzonych badań wynika, iż leczenie migreny metodą profilaktyczną winno objąć około 30% procent cierpiących na migrenę, w szczególności osoby, u których napady migreny ataki migreny zdarzają się częściej niż 4 dni w miesiącu.
 

Jako ciekawostkę wspomnieć można, że obecnie coraz częściej podejmowane są próby wdrażania u osób chorych na migrenę alternatywnych form terapii, do których zalicza się m.in. akupunkturę, ale i biofeedback, przezczaszkową stymulację mózgu, a nawet leczenie chirurgiczne migren.

 

CZY Z MIGRENĄ ŻYJE SIĘ AŻ DO ŚMIERCI?

Napad Migreny uważany jest chorobą przewlekłą, dlatego też (niestety) brak jest sposobów, które gwarantowałyby całkowite wyleczenie danej osoby z migreny lub też sposoby te są nieznane bądź niemożliwe - z uwagi na obecny poziom techniki i medycyny – do ustalenia. Brak jest również możliwości, by w sposób precyzyjny określić, z jaką częstotliwością u danej osoby będą występowały migreny. Brak jest także możliwości określenia pewnego schematu czy też reguły, albowiem zdarzają się przypadki, iż osoba, u której stwierdzono migrenę doświadcza bólu migrenowego kilka lub kilkanaście nawet razy w miesiącu, a po przeciwnej stronie spotkać możemy się z sytuacjami, w których u chorego, w ciągu całego życia, migrenowy ból głowy pojawi się tylko raz bądź kilka razy.
 

W walce z migreną polecamy:


LAB ONE N°1 Coenzyme Q10 - CoQ10 (Koenzym Q10) - 60 kapsułek wegańskich

alt

Suplement diety N°1 Coenzyme Q10  zawiera zredukowaną formę koenzymu Q10 – Ubichinol –najwyższej jakości surowiec uzyskany z naturalnej fermentacji drożdży. Jest to aktywna forma o maksymalnej absorpcji. Naturalny koenzym Q10 jest identyczny jak ten powstający w organizmie, jest wolny od zanieczyszczeń oraz od izomerów cis oraz ma doskonały profil bezpieczeństwa.

JARROW FORMULAS Magnesium Optimizer (Magnez z Witaminą B6) 200 tabletek wegańskich


alt

Magnesium Optimizer® jest synergistycznym połączeniem składników odżywczych, które optymalizują metabolizm magnezu. Magnez jest korzystny dla metabolizmu nerwów i tkanki mięśniowej. Magnez i potas mogą być wykorzystywane przez osoby aktywne fizycznie do podtrzymywania poziomu elektrolitów w organizmie. Tauryna, aminokwas przeciwutleniacz, jest stabilizatorem błony komórkowej. Tauryna wzmacnia działanie magnezu i potasu, ponieważ tauryna pomaga w osmoregulacji (utrzymanie prawidłowego stężenia jonów). Pirydoksal 5-fosforan (P-5-P) jest postacią koenzymu witaminy B6 i jest niezbędny do metabolizmu białek i aminokwasów. Magnez i witamina B6 są kofaktorami w wielu układach enzymatycznych w organizmie. Razem magnez i witamina B6 wspierają biochemię ośrodkowego układu nerwowego, w tym syntezę uniwersalnej energii cząsteczki ATP.


SEEKING HEALTH Riboflavin (Zdrowy Rozwój i Wzrost, Witamina B2) 60 Kapsułek wegetariańskich

alt

Ryboflawina od Seeking Health dostarcza 400mg ryboflawiny, znanej również jako witamina B2, na kapsułkę wegetariańską. Ryboflawina jest ważna dla zdrowego wzrostu i rozwoju oraz normalnej produkcji czerwonych krwinek. Pomaga również w procesie uwalniania energii z węglowodanów. Ryboflawina jest rozpuszczalną w wodzie witaminą B, którą należy codziennie uzupełniać ze źródeł dietetycznych w celu utrzymania odpowiedniego poziomu w celu wspierania normalnego funkcjonowania i zdrowia.

INVEX REMEDIES Selen + Witamina B12 300ml

alt


INVEX REMEDIES Selen + Witamina B12  to seria suplementów diety zawierająca substancje mitochondrialne, które mają na celu wspomagać prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów w komórkach organizmu. Mitochondria należą do jednych z najistotniejszych organelli w komórkach człowieka – są źródłem energii chemicznej dla całej komórki. To nasze minielektrownie - tworzą podstawowe „paliwo” chemiczne w formie związku ATP, który jest wykorzystywany do „zasilania” w energię większości procesów metabolicznych zachodzących w organizmie.

Źródła:

1. Antoni Prusiński, Migrena – główna przyczyna przewlekłych i nawracających bólów głowy. Część II: Leczenie., Przewodnik Lekarza, 2004, 53-65.
2. Adam Stępień, Migrena i jej postacie kliniczne, Termedia, ​ISBN 978-83-89825-14-8
3. Gerd Herold: Medycyna Wewnętrzna. Warszawa: PZWL, 2008, s. 387. ISBN 978-83-200-3942-9.
4. Maria Łukasik, Michał K. Owecki, Wojciech Kozubski. Leczenie doraźne i profilaktyka napadów migreny. „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, s. 7–18, 2012 (pol.).
5. Marta Glaubic-Łątka, Dariusz Łatka, Wiesław Bury, Krystyna Pierzchała Współczesne poglądy na patofizjologię migreny, Neurologia i Neurochirurgia Polska 2004; 38, 4: 307–315

Skorzystaj ze zniżki:

 

Autor:
Patryk Chodyniecki
Pasjonat kulturystyki, pływania oraz sportów walki. Od ponad 10 lat uprawia amatorsko sporty siłowe, które lubi łączyć na zmianę z boksem, MMA oraz pływaniem. Interesuje się również szeroko pojętą suplementacją oraz dietetyką, którą sukcesywnie wdraża w swoje treningi.

 


Przejdź do strony głównej
98
 • ALINESS
 • APPLIED NUTRITION
 • AVITALE
 • BabyStart
 • BAYER
 • Best Joy
 • Bio-Kult
 • BioGaia
 • BIOTECH USA
 • BIOTON
 • BPS Pharma
 • CARLSON LABS
 • CHILDLIFE
 • COCONAUT®
 • DASHRADE
 • DEDICATED NUTRITION
 • DIET-FOOD
 • DOCTORS BEST
 • DORIAN YATES
 • DR JACOBS
 • DYMATIZE
 • EkaMedica
 • ENERVIT
 • ESTABIOM
 • FA NUTRITION
 • ForMeds
 • Franky's Bakery
 • GARDEN OF LIFE
 • Genactiv
 • HANOJU
 • HEPATICA
 • HIGH5
 • HIMALAYA
 • INDIA COSMETICS
 • Invex Remedies
 • JARROW FORMULAS
 • LAB ONE
 • Life Extension
 • Living Food
 • MARS PROTEIN
 • MASS-ZONE
 • MEDICALINE
 • MRM
 • MUSCLETECH
 • MUTANT
 • MY PROTEIN
 • NARINE
 • NATROL
 • NATURE'S ANSWER
 • NATURE'S WAY
 • NORDIC NATURALS
 • NORSA PHARMA
 • NOW FOODS
 • NOW PETS
 • NUTREND
 • NUTREX RESEARCH
 • NutriCology
 • OLI OLI
 • OLIMP
 • OPTIMUM NUTRITION
 • OSTROVIT
 • PANDY PROTEIN
 • PHARMABEST
 • PHARMOVIT
 • PHOENIX NUTRITION
 • PiLeJe
 • PLATINUM CBD
 • POLPHARMA
 • POWERBAR
 • PrimaForce
 • PURITAN'S PRIDE
 • QUICKSILVER SCIENTIFIC
 • RCSS
 • Redfood
 • SANPROBI
 • SCI TEC
 • SCIENCE IN SPORT (SIS)
 • SEEKING HEALTH
 • SOLARAY
 • SOLGAR
 • SOURCE NATURALS
 • Sports Research
 • SWANSON
 • TARGROCH
 • THORNE RESEARCH
 • TREC
 • UNIVERSAL NUTRITION
 • VITAL PROTEINS
 • Vitamins Because
 • VODAVODA
 • Warrior
 • WEIDER
 • YANGO
© 2018 mass-zone.eu
wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie: interium.com.pl